• Lorem ipsum

LEVERING

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen. Wij bieden volgende mogelijkheden aan:

  • ophaling van je pakket in de winkel;
  • afhaling van je pakket in een postpunt;
  • levering door Bpost op het leveringsadres dat door de koper wordt opgegeven. Bij afwezigheid kan de geadresseerde een tweede aanbieding vragen of zijn pakket binnen de twee weken gaan afhalen in het naburige postkantoor of PostPunt;
  • voor grote pakketten hebben we onze eigen leveringsdienst.

Artikelen die op voorraad zijn, worden geleverd binnen de drie werkdagen. Voor de producten die we niet op voorraad hebben, geldt een leveringstermijn. De verwachte leveringstermijn staat per artikel vermeld op de webshop.

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengen wij je hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren. In geval van ontbinding zal vida design het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Verzending

Vida design verzendt binnen gans België en Nederland.

 Gratis

  • ophaling in de winkel
  • bestellingen in België voor levering vanaf een bestelbedrag van € 50,00
  • bestellingen in Nederland voor levering vanaf een bestelbedrag van € 75,00

 € 7,50

  • bestellingen voor levering in België van minder dan € 50,00

€ 10,00

  • bestellingen voor levering in Nederland van minder dan € 75,00

Bestelling opvolgen

Zodra we je bestelling hebben verstuurd, ontvang je een e-mail met een trackingnummer. Met dit nummer kan je op de website van Bpost je bestelling volgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan vida design.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door vida design was geboden.

RETOURNEREN

De klant die via de webshop een aankoop verricht heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare- (T) 00 32 51 80 11 91 (ma 10-18.00u; woe-za 10.00-18.00u) of [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vind je bij het tabblad 'algemene voorwaarden', onderaan bij 'bijlage 1'.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan vida design heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt vida design zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal vida design alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat vida design op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan vida design wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door vida design geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vida design betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.